HRM basis op orde

HRM basis op orde

Kloppen de HRM instrumenten in jouw organisatie?

Als je met elkaar goede prestaties neer wilt zetten, dan moet je ook de HR-basis op orde hebben. Dat mag niet in de weg zitten. De HR- instrumenten moeten kloppen. Contracten en arbeidsvoorwaarden juridisch in orde en actueel. Eigenlijk alles wat nodig is als basis om medewerkers in de gelegenheid te stellen uitstekende service aan klanten te verlenen. Wij hebben het over o.a.

  • Beloning: functiewaardering, functiebeschrijving, loongebouw, personeelshandboek, cao.
  • Strategische personeelsplanning: employability, mobiliteit, werving en selectie.
  • Beoordelen en functioneren: Beoordelingsgesprek, beoordelingsformulier, functioneringsgesprek, resultaatgesprek
  • Ontwikkeling: scholing, opleidingsplan, promotie en demotie, leeftijdsbewust personeelsbeleid, duurzame inzetbaarheid
  • Arbo: Verzuimbeleid, RI&E, vitaliteit en werkplezier
  • Uitstroom: afloop arbeidsovereenkomst, pensioen, ontslag.

Wij zijn specialisten op dit gebied en maken dit graag voor je in orde. Uiteraard leveren we maatwerk want elke organisatie is uniek.

Neem contact met ons op