Individuele coaching

individuele coaching

Coaching

Een nieuwe functie, te veel stress op het werk, in het verkeerde patroon zitten, uitbreiding van taken, een volgende stap: zomaar wat situaties waarin coaching ingezet kan worden. Dit kan gaan om HR-functies, maar ook om andere functies in je organisatie.

Wij coachen om iemands kwaliteiten vrij te maken zodat hij of zij zo goed mogelijk presteert in wat voor hem of haar zinvol is. Het is geen onderwijzen, het is veel meer het bevorderen van leren.

Als coach stimuleren wij optimaal het zelflerende vermogen van de gecoachte. Wij laten daarbij de verantwoordelijkheid en de motivatie bij de gecoachte zelf en zullen tegelijkertijd inspireren en ondersteunen. Wij coachen altijd binnen de organisatiecontext. Coachen versterkt het probleemoplossend vermogen van de medewerker(s) en versnelt de persoonlijke ontwikkeling.

Resultaten zijn o.a.:

  • Beter inzicht in werk- en samenwerkingsprocessen
  • Groter communicatievermogen (feed-back ontvangen, interventies doen, het maken van procesopmerkingen, hoofd- en bijzaken onderscheiden)
  • Beter persoonlijk inzicht in eigen gevoelens en gedrag (verschil tussen intentie en feitelijk gedrag)
  • Verandering in de zienswijze bij samenwerking en het doorbreken van belemmerende overtuigingen

Wij starten een coachtraject altijd met een intake met de medewerker, de leidinggevende en de coach. Ook de afronding vindt plaats in een drie-gesprek.

Neem contact met ons op