De HR-Scan

HR-scan

Is het HR-beleid nog up to date, of moet dit beleid verder ontwikkeld worden?

Met behulp van de HR-scan wordt de stand van zaken van het HR-beleid in kaart gebracht. De HR-scan is vooral bedoeld om te bepalen hoe eigentijds het HR-beleid is en in welke mate de medewerkers dat beleid herkennen en waarderen. De resultaten van de HR-scan vormen de basis voor het concreet kunnen benoemen van de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn.

Hoofdthema’s van de scan zijn:

  • Lange termijn oriëntatie en omgeving
  • Structurering van organisatie en communicatie
  • Personele bezetting (kwantitatief en kwalitatief)
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Leidinggeven, communicatie, samenwerking en cultuur
  • Arbeidsomstandigheden

Op systematische wijze wordt het beleid geanalyseerd. De scan leidt tot:

  • Definiëring van de kwaliteit van het HR-beleid
  • Vaststelling van de kernthema’s die verbeterd kunnen worden
  • Een advies over de aanpak en werkwijze om deze verbeteringen te realiseren

Dit advies is de basis voor een plan van aanpak dat alle acties op HR-gebied omvat.

Neem contact met ons op